ชีวิตดีขึ้นทุกด้านจากโอลิมปิกโตเกียว 2020

27 เม.ย. 2021
2 250 มุมมอง

“ประเทศเจ้าภาพต้องตอบคำถามว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาใดๆ ก็ตาม จะสร้างประโยชน์อะไรต่อหลังจากที่การแข่งขันจบลง” เป็นหนึ่งในประโยคที่ THE STANDARD ได้ยินบ่อยครั้งในงาน SportAccord การประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี 2018 ถึงความสำคัญในการพิจารณาประโยชน์ของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับสากลของประเทศเจ้าภาพ
ซึ่งญี่ปุ่นเคยใช้โอลิมปิกฤดูร้อน 1964 นำพาโตเกียวขึ้นไปสู่มหานครล้ำสมัยในปีนั้นมาแล้ว จึงมีบทเรียนต่างๆ มากมายจากการเป็นเจ้าภาพครั้งก่อนมานำเสนอในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ของกรุงโตเกียว
โดย ยูริโกะ โคอิเคะ ผู้ว่าการกรุงโตเกียว ยืนยันว่าการแข่งขันจะให้ความสำคัญกับการแข่งขันพาราลิมปิกมากกว่าโอลิมปิก เนื่องจากการแข่งขันปีนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังรับมือกับสภาวะสังคมสูงวัย ที่การเดินทางภายในเมืองจำเป็นต้องมีความพร้อมสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นหรือไม้เท้าในการเดินทาง
รวมถึงญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ของสังคมสูงวัย ที่จะส่งผลกระทบต่อจำนวนแรงงานที่น้อยลงในอนาคต ทำให้การแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปีนี้ ยังมีการใช้ระบบการขนส่งอัตโนมัต และการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานร่วมกับผู้คน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความคุ้นเคยกับการที่หุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
นวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2021 จึงเป็นส่วนสำคัญในการนำพากรุงโตเกียวเข้าสู่มหานครแห่งอนาคตอีกครั้งหนึ่ง เสมือนเป็นการป้องกันความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นกว่า 50 ปีก่อนมาแล้วที่มหานครแห่งนี้
#THAITEAMชนะใจคนไทย #TokyoOlympic #TheStandardOlympic
---------------
THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE
สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์
THE STANDARD Website : www.thestandard.co
Facebook : facebook.com/thestandardth
Twitter : twitter.com/thestandardth
Ig : @thestandardth.ig
#TheStandardco #TheStandardth #StandUpforThePeople

ความคิดเห็น
  • 🇯🇵🇯🇵🇯🇵สู้ๆ

    ฟ่อน เฌอลอคฟ่อน เฌอลอค14 วันที่ผ่านมา
THworld