LIVE: ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 (27 เม.ย. 64)

26 เม.ย. 2021
12 985 มุมมอง

LIVE: ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 (27 เม.ย. 64)

ความคิดเห็น
 • เอาเถอะน่ามาถึงขั้นนี้แล้วอยู่ก็อดตายอยู่แล้ว

  Aumapa CreamAumapa Cream16 วันที่ผ่านมา
 • แก้ปัญหาก็ต้องเร่งแก้...แต่..นายกต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ เอามันมาลงโทษทั้งวินัยทั้งแาญาและแพ่งด้วย ค่าใช้จ่ายที่ชาติต้องจ่ายมันต้องจ่าย ความเสียหายที่ประชาชนต้องเสียต้องจ่ายให้มันชดเชยมา..มันมาจากนรกจริงๆ จีนเขาเข้มแข็งจริงจังกับกฎกติกาและกม...นายกตู่กลัวอะไรบอกประชาชนได้นะคะ

  มินตรา ชาญปรีชามินตรา ชาญปรีชา16 วันที่ผ่านมา
 • นึกว่าจะไม่สวมแมสอีก

  จักรกฤษณ์ ใจมั่นจักรกฤษณ์ ใจมั่น16 วันที่ผ่านมา
 • รอๆๆ ร้องเพลงรอต่อไป รัฐบอกให้รอ

  สมภพ มูลผลสมภพ มูลผล16 วันที่ผ่านมา
 • ประชุมๆๆแต่ประชุมเสร็จก็เหมือนเดิม ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยน เหอ พรุ้งประชุม แก้ไม่ได้ซักที่

  สมภพ มูลผลสมภพ มูลผล16 วันที่ผ่านมา
 • ขอความชัดเจนที่จะฉีดวัคซีนให้ผู้มีโรคประจำตัว ด้วยครับ

  หนุ่มนาดอน หนองตากล้าโมเดลหนุ่มนาดอน หนองตากล้าโมเดล16 วันที่ผ่านมา
THworld